4 Pory Roku z Brydżem w Lipianach

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 7

S
obie

S  Q 9 3
H  Q 10 6 2
D  6
C  A K J 6 5
 
S  J 10 7 6 4
H  K 8 4
D  5 4 2
C  10 4
7S  A 8 5
H  J 9 7 5 3
D  Q J 9
C  8 2
 S  K 2
H  A
D  A K 10 8 7 3
C  Q 9 7 3
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N10881112 E24520
S10981112 W24520
Minimax: 6C N, +1370
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-11-25 o 8:10:32 PM