Grand Prix Pomorza Zachodniego 2022

Regulamin

Regulamin Grand Prix Par  Pomorza  Zachodniego

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej ZZBS, organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Pomorza Zachodniego”/GPPZ/ objętych łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji łącznej i wezmą udział w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.
 2. Organizatorami turniejów są kluby brydżowe, sekcje brydża sportowego lub inne instytucje na terenie ZZBS, a także osoby fizyczne.
 3. Celem GPPZ jest propagowanie regionu, zwiększanie integracji środowisk brydżowych oraz umożliwienie gry zawodnikom lokalnym przeciwko czołowym zawodnikom województwa zachodniopomorskiego.
 4. Wszystkie turnieje cyklu zgodnie z obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS otrzymują rangę minimum turnieju regionalnego.
 5. Wnioski o włączeniu Turnieju do cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego należy składać w terminie wyznaczonym przez Zarząd Wykaz turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na stronie ZZBS.
 6. Turnieje zaliczane są do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się stosowanie w grze systemy Zielone i Niebieskie /wskazane jest posiadanie karty konwencyjnej/.
 7. Liczba rozdań w turniejach eliminacyjnych wynosić musi minimum 30.
 8. Schemat zawodów eliminacyjnych będzie określany przez Organizatora oraz Sędziego Głównego. Będzie on uzależniony od charakterystyki sali do gry oraz od liczby startujących par

§2.Klasyfikacja długofalowa

 1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi liczbę punktów długofalowych /pdf/ zdobytych przez parę w danym turnieju.
 2. Liczbę punktów długofalowych oblicza się w/g wzoru:

     (N+1)-M + a +b gdzie

     N- Liczba par w turnieju

     M-Miejsce pary w turnieju

     a-Punkty za miejsce na “podium” /kolejno 5,3,1/

     b- Punkty za liczbę par w turnieju (10% liczby par z zaokrągleniem w górę z obniżką o 1 dla każdej kolejnej pary. Np. turniej na 46 par 5,4,3,2,1 dla pierwszych pięciu par.

 1. Klasyfikację końcową cyklu stanowi suma najlepszych wyników danego zawodnika z 70% turniejów (z zaokrągleniem w dół). Planuje  się  rozegranie 10-u  turniejów    Liczba  tych  turniejów  zależy  m.in.  od  sytuacji  pandemicznej.
 2. Przy równej liczbie pdf o miejscu w klasyfikacji decyduje kolejno:

     niższe WK, mniejsza liczba zdobytych pkl-i w/g stanu na dzień zakończenia cyklu.

 §3. Wpisowe i Nagrody

 1. Wpisowe do turnieju eliminacyjnego cyklu GPPZ ustala Organizator Turnieju.
 2. W Turnieju Finałowym wpisowe wynosi 50 zł od zawodnika. Dla zawodników bez opłaconej składki zawodniczej opłata wynosi 80 zł. Z wpisowego do Turnieju Finałowego  Organizator pokrywa koszty obiadu.
 3. Nagrody specjalne dla najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych:
 • 1 miejsce 300zł,
 • 2 miejsce 200 zł,
 • 3 miejsce 150 zł,
 • dla najlepszego zawodnika z WK < 4 – 100 zł.

      Nagrody w punktacji długofalowej nie kumulują się.

      4.Nagrody w Turnieju Finałowym:

 • nagrody otrzymuje 8 par – za 8 miejsce minimum 100zł,
 • puchary dla zwycięskiej pary.

§4. Obowiązki Organizatora turniejów eliminacyjnych

 1. Przygotowanie sali do gry o odpowiedniej powierzchni /liczba stolików/, umożliwiającej udział w turnieju wszystkich zainteresowanych.
 2. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości sprzętu.
 3. Ustalenie składu obsady sędziowskiej zatwierdzonej przez ZZBS.
 4. Odpowiednie nagłośnienie imprezy i zainteresowanie lokalnych władz samorządowych, w celu nadania turniejowi odpowiedniej oprawy.
 5. Umieszczenia na sali gry banerów i materiałów reklamowych sponsorów i darczyńców.
 6. Wyniki turnieju sędzia IT winien przesłać pocztą elektroniczną do Biura ZZBS najpóźniej do godziny 20.00 w dniu zakończenia turnieju.
 7. Należność na PKL-e (APKL-e) należy wpłacić na rachunek ZZBS najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu turnieju.

§5. Finał

 1. Status finalisty uzyskają zawodnicy którzy uplasują się na pozycjach 1-23 w końcowej klasyfikacji cyklu. W przypadku gdy finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze lub zrezygnują z udziału w finale, prawo gry uzyskują kolejni zawodnicy w klasyfikacji cyklu /kolejno od miejsca 24-tego/.
 2. W finale GPP PZ wystartują 26 par:
 3. 23 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami pod warunkiem że wybrani partnerzy rozegrali minimum 4 turnieje eliminacyjne.
 4. Para 24 – 26 zostaną wskazane  przez  Zarząd  ZZBS  na  zasadzie  „zielonej karty”. Decydują względy  sportowe, marketingowe  itp.
 5. Potwierdzenie startu w finale należy zgłosić elektronicznie do Biura ZZBS /zzbs@autograf.pl/
 6. Finał GPPZ (26 pary ) będzie składał się z 5-ciu mini sesji (każda po 10 rozdań).
 7. Trzy pierwsze pary  z finału GP PZ otrzymają prawo startu w Finale Wojewódzkim Mistrzostw Polski Par bez eliminacji

Wyniki 2022

PDF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Login  Login

Zobacz więcej…
Scroll to Top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development