Grand Prix Pomorza Zachodniego 2024

Regulamin

Regulamin XII Grand Prix Par  Pomorza  Zachodniego 2024

 1. Postanowienia ogólne

 1. Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego, zwany dalej ZZBS, organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Pomorza Zachodniego”/GPPZ/ objętych łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w klasyfikacji łącznej i wezmą udział w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.
 2. Organizatorami turniejów są kluby brydżowe, sekcje brydża sportowego lub inne instytucje na terenie ZZBS, a także osoby fizyczne.
 3. Celem GPPZ jest propagowanie regionu, zwiększanie integracji środowisk brydżowych oraz umożliwienie gry zawodnikom lokalnym przeciwko czołowym zawodnikom województwa zachodniopomorskiego.
 4. Wszystkie turnieje cyklu zgodnie z obowiązującym Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS otrzymują rangę minimum turnieju regionalnego.
 5. Wnioski o włączeniu Turnieju do cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego należy składać do Zarządu ZZBS na 5 tygodni przed proponowanym terminem rozegrania turnieju. Wykaz turniejów eliminacyjnych będzie aktualizowana na stronie ZZBS. Turnieje należy zgłaszać do 14 października 2024 r.
 6. Turnieje zaliczane są do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się stosowanie w grze systemy Zielone i Niebieskie /wskazane jest posiadanie karty konwencyjnej/.
 7. Liczba rozdań w turniejach eliminacyjnych wynosić musi minimum 30.
 8. Schemat zawodów eliminacyjnych będzie określany przez Organizatora oraz Sędziego Głównego. Będzie on uzależniony od charakterystyki sali do gry oraz od liczby startujących par.
 9. Koordynatorem z ramienia zarządu jest kol. Radosław Maćczak mail macczak000@gmail.com

2.Klasyfikacja długofalowa

 1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi liczbę punktów długofalowych /pdf/ zdobytych przez parę w danym turnieju.
 2. Liczbę punktów długofalowych oblicza się w/g wzoru:

    (N+1)-M + a +b gdzie

    N- Liczba par w turnieju

    M-Miejsce pary w turnieju

    a-Punkty za miejsce na “podium” /kolejno 5,3,1/

    b- Punkty za liczbę par w turnieju (10% liczby par z zaokrągleniem w górę z obniżką o 1 dla każdej kolejnej pary. Np. turniej na 46 par 5,4,3,2,1 dla pierwszych pięciu par.

 1. Klasyfikację końcową cyklu stanowi suma najlepszych wyników danego zawodnika z 70% turniejów (z zaokrągleniem w dół).
 2. Przy równej liczbie pdf o miejscu w klasyfikacji decyduje kolejno: niższe WK, mniejsza liczba zdobytych PKL-i w/g stanu na dzień zakończenia cyklu.

 3. Wpisowe i Nagrody

 1. Wpisowe do turnieju eliminacyjnego cyklu GPPZ ustala Organizator Turnieju
 2. Organizator Turnieju odprowadza 8 zł od pary na poczet turnieju finałowego. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na organizację i nagrody pieniężne dla finalistów,
 3. Turniej Finałowy odbędzie się w grudniu 2024 W finale weźmie udział 26 par
 4. W Turnieju Finałowym wpisowe wynosi 100 zł od zawodnika. Dla zawodników bez opłaconej składki zawodniczej opłata wynosi 120 zł. Podczas Turnieju Finałowego  Organizator serwuje zawodnikom obiad.
 5. Nagrody specjalne dla najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych:
 • 1 miejsce 500 zł
 • 2 miejsce 400 zł
 • 3 miejsce 300 zł
 • 4 miejsce 200 zł
 • 5 miejsce 100 zł
 • WK <4   100 zł         Stan na 30.11.2024. w Cezarze.

Nagrody w punktacji długofalowej nie kumulują się.   

 1. Nagrody w Turnieju Finałowym:
 • 1 miejsce 1000 zł
 • 2 miejsce 500 zł
 • 3 miejsce 400 zł
 • 4 miejsce 300 zł
 • 5 miejsce 200 zł
 • WK <4 200 zł         Stan na 30.11.2024. w Cezarze.
 • puchar dla zwycięskiej

4. Obowiązki Organizatora turniejów eliminacyjnych

 1. Przygotowanie sali do gry o odpowiedniej powierzchni /liczba stolików/, umożliwiającej udział w turnieju wszystkich zainteresowanych.
 2. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości i jakości sprzętu.
 3. Ustalenie składu obsady sędziowskiej zatwierdzonej przez ZZBS.
 4. Odpowiednie nagłośnienie imprezy i zainteresowanie lokalnych władz samorządowych, w celu nadania turniejowi odpowiedniej oprawy.
 5. Umieszczenia na sali gry banerów i materiałów reklamowych sponsorów i darczyńców.
 6. Wyniki turnieju sędzia IT winien przesłać pocztą elektroniczną do Biura ZZBS najpóźniej do godziny 20.00 w dniu zakończenia turnieju.
 7. Należność za PKL należy wpłacić na rachunek ZZBS najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu turnieju.

5. Finał

 1. Status finalisty uzyskają zawodnicy którzy uplasują się na pozycjach 1-25 w końcowej klasyfikacji cyklu. W przypadku gdy finaliści potwierdzą start w finale w jednej parze lub zrezygnują z udziału w finale, prawo gry uzyskują kolejni zawodnicy w klasyfikacji cyklu /kolejno od miejsca 26-tego/.
 2. W finale GPPZ wystartuje 26 par:
  1. 25 finalistów z dowolnie wybranymi partnerami pod warunkiem że wybrani partnerzy rozegrali minimum czterech turniejów eliminacyjnych.
  2. Para 26 zostanie wskazana przez  Zarząd  ZZBS  na  zasadzie  „dzikiej karty”. Decydują względy  sportowe, marketingowe  itp.
 3. Potwierdzenie startu w finale należy zgłosić elektronicznie do Biura ZZBS /zzbs@autograf.pl/ do końca listopada 2024
 4. Finał GPPZ (26 par) będzie rozgrywany na zasadzie barometru 25×2 każdy z każdym. Rozgrywki odbywać się będą przy stołach z zasłonami.
 5. Trzy pierwsze pary z finału GPPZ otrzymają prawo startu w Finale Wojewódzkim Mistrzostw Polski Par 2025 bez eliminacji.

 

Wyniki 2024

PDF

 

Login  Login

Zobacz więcej…
Scroll to Top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development