Mityng Bursztynowy 2018

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Mityngu BURSZTYNOWEGO jest Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dworcowej 19.
We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Mityngu BURSZTYNOWEGO mają zastosowanie następujące postanowienia:

 • Zawody mają charakter otwarty;
 • w zawodach obowiązuje Międzynarodowe Prawo Brydżowe oraz stosowne przepisy PZBS;
 • wprowadza się zakaz blefowania otwarciem niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
 • karta konwencyjna jest zalecana do ochrony własnych dóbr;
 • zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 5 min. przed ich rozpoczęciem;
 • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu /w tym E-papierosów/ oraz spożywania napojów alkoholowych na sali gry;
 • przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz danych osobowych niezbędnych do opisu wyników turniejów Mityngu;
 • wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Mityngu rozstrzyga Sędzia Główny.

TURNIEJ TEAMÓW

Mityngowy Turniej Teamów rozegrany zostanie wg następujących zasad:

 • Turniej jest liczony systemem BAM (Board a Match);
 • Schemat zawodów: 7 rund x 4 rozdania – 6 rund swiss + 1 runda danish;
 • Różnica w zapisie 10 punktów = rozdanie wygrane 2:0;
 • Przy remisie rozdanie jest punktowane 1:1;
 • BYE za nierozegrane rozdanie wynosi 1.25 pkt.;
 • teamy składają się z 4-6 zawodników;
 • podstawą do naliczenia PDF-ów będzie rozegranie przez zawodnika minimum 12 rozdań;
 • w przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu teamu decyduje większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednim meczu/meczach, a następnie mniejszy sumaryczny współczynnik WK zawodników grających w ostatniej rundzie – gdy liczba ta jest równa o kolejności miejsc decyduje losowanie.

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA

 1. Podczas Mityngu prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/.
 2. Do Punktacji Długofalowej zaliczają się trzy turnieje Mityngowe:
 • Mityngowy Turniej Par IMP – 3X10 rozdań;
 • Mityngowy Turniej Par MAX – 4X10 rozdań;
 • Mityngowy Turniej Teamów BAM – 7X4 rozdania.
 1. W turniejach par liczba PDF za I miejsce równa jest liczbie startujących par z obniżką o 1 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięć pierwszych miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a.
 2. W turnieju teamów liczba PDF’ów za pierwsze miejsce równa jest dwukrotnej liczbie startujących teamów z obniżką o 2 PDF’y dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za pięć pierwszych miejsc w liczbie: +5, +4, +3, +2, +1. W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a.
 3. W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej Memoriału o wyższym miejscu decyduje:
 • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
 • w drugiej kolejności mniejsza liczba posiadanych PKL-i wg CEZARA;
 • w trzeciej kolejności losowanie.

Agenda

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU
ul. Wąska 16
71-415 Szczecin

HARMONOGRAM

28 września /piątek/

17:30 – Mityngowy Turniej Par OTP* IMP /cśr/ – 3×10
I Memoriał Aleksandra Żakowicza

29 września /sobota/

9:45 – Gloryfikacja zwycięzców turnieju piątkowego
10:00 – Mityngowy Turniej Par OTP** BURSZTYNOWY – 4×10
14:30-16:00 – przerwa obiadowa między 3 i 4 sesją
17:30 – Zakończenie turnieju

30 września /niedziela/

9:45 – Gloryfikacja zwycięzców turnieju głównego
10:00 – Mityngowy Turniej Teamów BAM – 7×4
15:00 – Gloryfikacja zwycięzców i zakończenie Mityngu

OBSADA ORGANIZACYJNA

Mirosław Stelmaszyk – tel.: 602 292 627

OBSADA SĘDZIOWSKA

Paweł Stężała – Sędzia Główny tel.: 606 410 420
Lech Mokrzycki – Sędzia Komputerowy tel.: 794 212 555
Wacław Stefluk – Sędzia Sektorowy tel.: 696 625 750

OPŁATY*

NORMALNE

Turniej Par OTP* IMP /cśr/ – 50 zł

Turniej OTP** BURSZTYNOWY – 60 zł

Turniej TEAMÓW opłata od zawodnika – 50 zł

CZŁONKOWIE PZBS

Turniej Par OTP* IMP /cśr/ – 40 zł

Turniej OTP** BURSZTYNOWY – 50 zł

ULGOWE

Seniorzy/Nestorzy – 20 zł OTP* IMP i  30 zł OTP** BURSZTYNOWY

Młodzież szkolna do lat 18 – 5 zł

Młodzież ucząca się do lat 25 – 10 zł
*opłata od zawodnika

ZAKWATEROWANIE*

DOM SPORTU, ul. Unisławy 29, tel.: +48 91 422 28 56
*we własnym zakresie

Nagrody

Mityngowy Turniej Par OTP* IMP

I Memoriał Aleksandra Żakowicza

 • puchary dla trzech najlepszych par
 • nagrody finansowe gwarantowane

1 m-ce – 800 zł
2 m-ce – 600 zł
3 m-ce – 400 zł
4 m-ce – 300 zł
5 m-ce – 200 zł
6 m-ce – 100 zł

4 nagrody specjalne:
para mixtowa – 100 zł + puchar
nestor – 100 zł + puchar
junior – 100 zł + puchar
para do WK ≤ 5 – 100 zł (zawodnik w parze nie może przekroczyć 4,0 WK)
pod warunkiem uzyskania minimum 0 IMP
nagrody nie kumulują się

Mityngowy Turniej Par OTP** BURSZTYNOWY

 • puchary dla trzech pierwszych par
 • nagrody finansowe gwarantowane:

1 m-ce – 1.200 zł
2 m-ce – 900 zł
3 m-ce – 700 zł
4 m-ce – 600 zł
5 m-ce – 500 zł
6 m-ce – 400 zł
7 m-ce – 300 zł
8 m-ce – 200 zł

4 nagrody specjalne:
para mixtowa –  150 zł + puchary,
nestor – 150zł + puchar
junior – 150 zł + puchar
para do WK ≤ 5 – 150 zł (zawodnik w parze nie może przekroczyć 4,0 WK)
pod warunkiem uzyskania minimum 50%
nagrody  nie kumulują się

Mityngowy Turniej Teamów

 • puchary dla trzech najlepszych teamów
 • nagrody finansowe gwarantowane:

1 m-ce – 800zł,
2 m-ce – 600zł,
3 m-ce – 400 zł

Klasyfikacja długofalowa Mityngu

 • puchary dla trzech najlepszych zawodników
 • nagrody finansowe gwarantowane:3

1 m-ce – 600 zł,
2 m-ce – 400 zł,
3 m-ce – 300 zł,
4 m-ce – 200 zł,
5 m-ce – 100 zł

dwie nagrody specjalne:

najlepsza kobieta – 100 zł,
najlepszy zawodnik z WK < 3 – 100 zł.

nagrody  nie kumulują się

Fundusz nagród finansowych wynosi min. 11.800 zł.

Historia

ZWYCIĘZCY Turnieju BURSZTYNOWEGO

 • 2018 Marek Banach – Ryszard Sałata
 • 2017 Piotr Klimacki – Ryszard Smejda
 • 2016 Artur Pomarański – Zbigniew Sawicki
 • 2015 Artur Pomarański – Zbigniew Sawicki
 • 2014 Piotr Klimacki – Ryszard Sakowicz
 • 2013 Tadeusz Kaczanowski – Kazimierz Omernik
 • 2012 Andrzej Jeleniewski – Tadeusz Kaczanowski
 • 2011 Kazimierz Jordan – Paweł Stężała
 • 2010 Piotr Klimacki – Ryszard Sakowicz
 • 2009 Piotr Klimacki – Ryszard Sakowicz
 • 2008 Andrzej Jeleniewski – Jarosław Wachnowski
 • 2007 Andrzej Jeleniewski – Jarosław Wachnowski
 • 2006 Przemysław Janiszewski – Władysław Tomasiak
 • 2005 Mieczysław Rogowski – Roman Szlachetka
 • 2004 Małgorzata Pasternak – Konrad Araszkiewicz
 • 2003 Adam Kozłowski – Paweł Siwiński
 • 2002 Eugeniusz Lewandowski – Marek Zaborowski
 • 2001 Małgorzata Pasternak – Konrad Araszkiewicz
 • 2000 Janusz Włodowski – Henryk Tyburczy
 • 1999 Hanna Zembrzuska – Zbigniew Lasocki
 • 1998 Hanna Zembrzuska – Zbigniew Lasocki
 • 1997 Krzysztof Kluf – Andrzej Przybylski
 • 1996 Tadeusz Kaczanowski – Piotr Klimacki
 • 1995 Piotr Wasylko – Paweł Woźnicki
 • 1994 Jerzy Sadowski – Marian Skwirczyński
 • 1993 Tadeusz Kaczanowski – Piotr Klimacki
 • 1992 Jerzy Bałuka – Eugeniusz Lewandowski
 • 1991 Andrzej Choniawko – Andrzej Jeleniewski
 • 1990 Aleksander Nowakowski – Jarosław Wachnowski
 • 1989 Bogusław Buzarewicz – Cezary Szadkowski
 • 1988 Piotr Downar – Marek Sługocki
 • 1987 Jerzy Razik – Władysław Tomasiak
 • 1986 Andrzej Górski – Ryszard Włochal
 • 1985 Eugeniusz Roman – Edward Stankiewicz
 • 1984 Włodzimierz Bielecki – Marian Mokrzyc
 • 1983 Adolf Bogusz – Wojciech Olański
 • 1982 Edward Niewierowski – Jerzy Palusiński
 • 1981 Jerzy Bałuka – Mirosław Wójcik
 • 1980 Edward Niewierowski – Jerzy Palusiński
 • 1979 Stanisław Kulesza – Jerzy Małolepszy
 • 1978 Andrzej Górski – Czesław Osmólski
 • 1977 Roman Budzik – Cezary Szadkowski
 • 1976 Witold Miłoszewski – Jarosław Wachnowski
 • 1975 Stanisław Pochwatka – Andrzej Przybyłko
 • 1974 Marian Chmura – Jerzy Półchłopek
 • 1973 Andrzej Kulikow – Jerzy Pisarek
 • 1972 Wojciech Nowak – Henryk Wolny
 • 1971 Henryk Brzozowski – Zbigniew Waloszek
 • 1970 Janusz Przybyszewski – Ryszard Włochal
 • 1969 Andrzej Milde – Krzysztof Puciatycki
 • 1968 Marian Klimczak – Czesław Osmólski
 • 1967 Krzysztof Stypuła – Bogusław Szreder
 • 1966 Józef Ludwiczak – Janusz Łunis
 • 1965 Edward Banasiński – Jerzy Jeske
 • 1964 Tadeusz Galica – Andrzrej Kiwierski
 • 1963 Czesław Osmólski – Marek Zaborowski
 • 1962 Ireneusz Frycz – Marian Gostomczyk
 • 1961 Edward Banasiński – Jacek Nierzychowski
 • 1960 Romuald Siemaszko – Jan Szwed
 • 1959 Roman Bresiński – Wojciech Cywiński

Wyniki

Bilans
 
 
 
 

Login  Login

Zobacz więcej…
Scroll to Top
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development